logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
[email protected]
+1234567890

Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES


En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

– CENTRE INFORMÀTIC DEL BERGUEDÀ S.L. (d’ara endavant, CIB PCs) és una empresa dedicada a la venda d’Informàtica Online.
– Dades:

Denominació social: CENTRE INFORMÀTIC DEL BERGUEDÀ S.L.
Domicili social: Passeig de la Indústria núm. 48, 08600 Berga, Barcelona
Correu electrònic: [email protected]
Telèfon de contacte: 938222258
Horari d’atenció: de 9:00 a 13:30 i de 15:30 a 19:00 (Dissabtes de 9:30 a 13:30)
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 43672, Foli 0169, Full 435088, Inscripció 1
Número d’identificació fiscal: CIF ESB65991499
Administrador: Matias Oliver

– CIB PCs amb és una societat encarregada de l’explotació, la gestió i el funcionament del lloc web WWW.CIBPCS.COM.
– Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l’enllaç següent: https://ec.europa .eu/consumers/odr/ .

 

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

 

ÚS DEL PORTAL

WWW.CIBPCS.COM proporciona l’accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a CIB PCs, oa tercers a què l’USUARI pot tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CIB PCs ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.

– Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, dapologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
– Provocar danys als sistemes físics i lògics de CIB PCs, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
– Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de CIB PCs per si mateix o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

L’usuari té prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits a l’apartat anterior sense autorització expressa de CIB PCs.

L’usuari s’abstindrà de fer servir mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.

CIB PCs no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers facin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d’aquesta transmetin a tercers. L’ús dels continguts que pugui fer l’usuari i les conseqüències eventuals, danys o perjudicis que se’n poguessin derivar, són de la responsabilitat exclusiva de l’usuari. CIB PCs s’exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús d’enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. CIB PCs es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CIB PCs no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 


MODIFICACIONS

CIB PCs es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

 


ENLLAÇOS

En cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CIB PCs no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CIB PCs assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests. hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 


ACCÉS AL PORTAL

CIB PCs es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

CIB PCs es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

 


GENERALITATS

CIB PCs perseguirà l’incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 


MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

CIB PCs podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

 
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


La relació entre CIB PCs i USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Berga, Barcelona.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible a l’enllaç següent: http://ec. europa.eu/consumers/odr/.


Actualitzat: 16 de febrer de 2019