logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT


La visita a aquest lloc web no implica que lusuari estigui obligat a facilitar cap informació. En cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable.

 

En compliment del que disposa l’article 13 del RGPD t’informem del següent:

 


RESPONSABLE


Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades i quines són les dades de contacte?

Identitat: CENTRE INFORMÀTIC DEL BERGUEDÀ S.L. – CIF ESB65991499
Dir. postal: Passeig de la Indústria núm. 48, 08600 Berga, Barcelona
Telèfon: 938222258
Correu electrònic: info@cibpcs.com

 

QUÈ FEM AMB LES TEVES DADES?

Apartat “Nou Client”


La finalitat principal d’aquest tractament és la gestió dels usuaris registrats a la nostra web, així com l’enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per CIB PCs o per a l’enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d’altres entitats .
CIB PCs assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense mediar consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només us demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzades per a aquest fi.

Apartat “Realitzar Compra”


La principal finalitat del tractament és mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d’estudis estadístics, així com l’enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per CIB PCs o per a l’enviament de publicitat , descomptes i promocions de productes i serveis d’altres entitats.

 

Apartat “Butlletí ofertes” ,”Ofertes Express” i accions de Màrqueting


El correu electrònic facilitat serà objecte de tractament per part de CIB PCs amb la finalitat d’enviar el butlletí d’ofertes. Aquest Butlletí té caràcter exclusivament informatiu. CIB PCs podrà utilitzar aquestes dades per informar sobre futures promocions, ofertes i altres accions comercials
Conformement a l’Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a del RGPD, d’haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a l’enviament de comunicacions comercials d’acord amb aquest consentiment. Vostè pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic al link previst per a això a l’e-mail amb aquesta comunicació comercial. Després de donar-se de baixa bloquegem la vostra adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usades, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que us informem en aquest document.

 

Apartat “Formulari de contacte de CIB PCs”


Recollirem dades per tal de gestionar el centre de suport de CIB PCs i el contacte amb el client via tiquet per tal de poder atendre la vostra petició.

 


ÚS DELS TICKETS


En cas de disposar del sistema de suport mitjançant tiquets, cada usuari pot accedir als seus tiquets mitjançant usuari i contrasenya. Les contrasenyes són personals i intransferibles i l’usuari és responsable de l’ús de les contrasenyes i de la comunicació a tercers. La informació que conté els tiquets és de caràcter confidencial. CIB PCs prohibeix la publicació dels tiquets a tercers i de la seva divulgació a fòrums, xarxes socials i qualsevol lloc web.

Apartat “Formulari RMA”


La finalitat principal d’aquest tractament és la gestió del RMA (Ús de garantia del producte).
Les vostres dades poden ser comunicades als fabricants en el supòsit de productes avariats o defectuosos.

 

Informació recollida orientada a millores web


Per millorar els nostres serveis i la compra on-line estem analitzant el portal de CIB PCs i la navegació correcta de l’usuari. Aquesta informació serà confidencial i únicament serà utilitzada per millorar la seguretat i el funcionament de la nostra botiga on-line i per a fins estadístiques.

 


BASE JURÍDICA DELS TRACTAMENTS


Per al registre, la compra i la gestió de les garanties basarem el tractament de les dades en l’execució del contracte de compra o en el marc de la relació precontractual.
Per a l’enviament d’informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment encara que si ja sou client podrem enviar-vos informació sobre productes similars proporcionant-vos sempre un mitjà senzill i gratuït per donar-vos de baixa.
El consentiment aquí prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

 

Destinataris


Amb motiu de la compra les vostres dades poden ser comunicades als destinataris següents:

– Entitats bancàries per al pagament de les compres mitjançant targeta.
– A l’Oficina de consumidors i usuaris en cas que hi hagi alguna reclamació.
– Als fabricants, serveis tècnics i/o majoristes en el cas de garanties o reparacions. A aquelles empreses transportistes que puguin tenir encarregat l’enviament als clients de les comandes corresponents. Aquests destinataris poden estar ubicats dins del territori espanyol com a fora del mateix, en funció del producte i/o servei adquirit.
– En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les forces i cossos de seguretat.
– A les administracions públiques a què haguem de facilitar informació amb motiu del compliment de les nostres obligacions legals.

 

Per enviar newsletters o butlletins de notícies és possible que utilitzem l’eina Mailchimp que pertany a la companyia nord-americana The Rocket Science Group, LLC. Per tant, estaríem davant d’una transferència internacional de les seves dades per prestar únicament aquest servei. Pots trobar informació sobre aquesta companyia i la seva política de privadesa aquí. A més, aquesta companyia està adherida al protocol Privacy Shield que permet les transferències internacionals de dades entre la Unió Europea i els Estats Units.
L’ús de Mailchimp no és una cessió de dades, sinó que les dades només es faran servir per aquesta plataforma única i exclusivament per remetre els butlletins i sempre amb el seu consentiment.
CIB PCs assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense mediar consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només us demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzades per a aquest fi.

 


DRETS DELS INTERESSATS


L’interessat té els drets següents:

– Podrà sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemades que li concerneixin (accés)
– Podreu sol·licitar que es corregeixi la inexactitud de les vostres dades personals. (rectificació)
– Podreu sol·licitar l’eliminació o limitació del tractament de les vostres dades personals i (supressió i limitació)
– També podreu sol·licitar que se us posin a disposició les vostres dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica.(portabilitat)

Per això s’haurà de dirigir per escrit adjuntant una còpia del DNI o document que us identifiqui, a l’adreça Passeig de la Indústria núm. 48, 08600, Berga (Barcelona) i també a través del nostre formulari o al correu electrònic info@cibpcs.com.
L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant de les autoritats de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades). No obstant això, qualsevol qüestió relacionada amb les dades us convidem a contactar amb nosaltres per solucionar-la.

 


QUALITAT DE LES DADES


Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollides.

 


PROTECCIÓ DELS MENORS


No recollim dades personals de menors. És responsabilitat del pare/mare/tutor legal vetllar per a la privadesa dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l’ús de les dades personals del menor.

 

XARXES SOCIALS

A través de la nostra pàgina web podeu accedir a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram o Youtube d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari es pot registrar i seguir gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent de la web www.cibpcs.com i està obert, és a dir, és visible per a tots els usuaris, i les polítiques de privadesa a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook, Twitter, Instagram o Youtube. CIB PCs no és titular de les xarxes socials.

 


Actualitzat: 1 de Desembre de 2021